Başbakan Yardımcısı Canikli’den Varlık Fonu açıklaması..

0

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kamuoyunda tartışmalara neden olan Varlık Fonu ile ilgili sorularını cevapladı.

Türkiye Varlık Fonunu, ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğine, ülkenin kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yöneterek ve mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir organizasyon olarak tanımlayan Canikli, Türkiye Varlık Fonunun faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda, misyonunu evrensel değerlere dayalı bir kurumsal yönetişim anlayışıyla ve 6741 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasına istinaden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemeleri doğrultusunda yürüteceğini vurguladı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’nin sermayesinin 6741 sayılı Kanunun 2. maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca 50 milyon TL olduğunu anlatan Canikli, fona devredilen şirketler ve varlıklar haricinde ek bir varlık bulunmadığını, şirketin sağlam bir kurumsal yönetim ile yönetilmesi için güçlü bir organizasyon şeması hazırlandığını ifade etti.

Canikli, şunları söyledi: “İç süreçlere ilişkin politika ve prosedürleri yazılmıştır. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin hangi kriterlere göre seçildiği Kanunun 2. maddesinin 7 nolu bendinde belirtilerek uygulamanın esasları hükme bağlanmıştır. Buna göre, En az beş kişiden oluşan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür Başbakan tarafından atanır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olmaları aranır.

Şirket, Kanunun 6. maddesi uyarınca denetlenecek. Şirket ve Fon ile tüm bağlı alt fonlarının tam hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi ve kurumsal yönetim prensipleri dâhilinde yürütülecek olan tüm faaliyet ve operasyonları, üç aşamalı denetim sürecine tabi olacaktır. Bunlar bağımsız mali denetim (denetim sektörünün önde gelen firmaları arasından seçilecektir), Başbakanlık denetimi (atanacak en az üç denetçi aracılığıyla), Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yürütülecek parlamento (yasama) denetimidir. Şirket tarafından henüz bir borçlanma planı oluşturulmamıştır.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Varlık Fonunun özünde dış borçlar alınmaya çalışılmak için kullanılacağını, Ziraat Bankasının, milli petrol arama şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Bor Madenlerini işleten Eti Madenin ve diğer kuruluşlarının sahip olduğu imtiyazlarla birlikte yabancıların eline geçme riski bulunduğuna dikkat çekti.

Başka ülkeler varlık fonlarını sahip oldukları doğal zenginliklerden elde edilen gelir fazlasını değerlendirip, gelecek kuşaklara aktarmak için kullanırken bizde özelleştirilmemiş son varlıkları borçlanma yoluyla ne olacağı belli olmayan bir sürece sokulduğunu dile getiren Gürer, hükümet yaklaşımının üreten değil satarak tüketen bir yaklaşım olduğunu savundu.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz