Dijital medyaya basın kartı verilmesi için kanun teklifi..

0

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde dijital medyaya basın kartı verilmesi ve basın kartı kurulunun yeniden oluşturulması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi sundu.

5187 sayılı Basın Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gerekçesinde Gergerlioğlu, şunları ifade etti:

Gazetecilik halk adına bilgi edinme ve bunu halka aktarma fonksiyonunu icra eden bir meslektir. Gazetecilik demokrasinin en önemli unsuru olmakla birlikte, özgür basının temini de demokrasinin devamının teminatıdır. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (Reporters Without Borders) hazırladığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, Türkiye 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer almıştır. Bu gerçeklikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin somut adımlar atması gerekmektedir.

Basın Kartları ise, basın toplantıları ve görüşmelere katılan gazeteciler için büyük önem arz etmektedir. Son dönemde birçok gazetecinin basın kartı almak konusunda sıkıntı yaşadığı dile getirilmektedir. Eleştirel gazetecilik yapan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin basın kartlarının iptal edildiği iddiaları da dönem dönem gündeme gelmektedir. Özellikle dijital basına söz konusu Basın Kanunu çerçevesinde basın kartı verilememesi, halkın bilgi edinme hakkına getirilen bir kısıtlama niteliği arz etmektedir. Çağın gereklilikleri gözardı edilmemeli Basın kartı imkânı dijital basın çalışanlarına da sağlanmalıdır.

Demokrasinin bir gereği olan özgür basının temini için ilk başta gazetecilik mesleğini ifa edenlerin basın kartına ulaşabilmesi gerektiği de şüphesizdir. Bu noktada basın kartlarının devlet tarafından verilmesi demokrasinin temini için soru işareti oluşturmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve özgür basının temini adına meslek örgütleri tarafından akredite edilen Basın Kartı Kurulu kurulmalı ve basın kartı verme yetkisi bu kurulda olmalıdır.

BASIN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Basın kartı

EK MADDE 1- Basın kartı, her türlü radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın-yayın organları ile dijital ortamlarda basın-yayın faaliyeti yürüten kişilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir. Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar, basın kartı başvuru süreci, bekleme süreleri ve basın kartı çeşitlerine ilişkin usul ve esaslar Basın Kartı Kurulu tarafından belirlenir.

Basın Kartı Kurulu

EK MADDE 2- Basın Kartı Kurulu; süreli yayın organları sahip ve/veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarının üyeleri arasından belirlenecek iki üye, bölgesel veya yerel nitelikte faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının sahibi veya tüzel kişi temsilcisi arasından belirlenecek iki üye, ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve/veya televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarının üyeleri arasından belirlenecek iki üye, basın kartı sahibi gazetecileri temsil eden sendikaların üyeleri arasından belirlenecek dört üye ve İletişim Fakültesi dekanları arasından belirlenecek bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Belirlenecek üyelerin, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensupları arasından seçilmeleri şarttır.

Kurul üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz