Girişim sayısının en çok olduğu ülke Almanya, en yüksek ciro Birleşik Krallık..

0

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına dair yurt dışında kontrol edilen girişim verilerini açıkladı. Türkiye’de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişimlerden elde ettiği ciro 2021 yılında 74 milyar 797 milyon dolar oldu.

Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri (OFATS), yurt dışında faaliyet gösteren ancak Türkiye’de yerleşik girişimlerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistiktir.

Türkiye İstatistik Kurumu bu istatistiği, “Yabancı bağlı kuruluşların yapısı ve faaliyetleriyle ilgili topluluk istatistikleri” ne ilişkin 716/2007 sayılı Avrupa Konsey Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan ve uygulanan “Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri Araştırması” ile derlemektedir.

Türkiye’de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişimlerden elde ettiği ciro 2021 yılında 74 milyar 797 milyon dolar oldu. Yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye’de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2020 yılında 2 336 ve 2021 yılında 2 373 oldu. Bu girişimler 2020 yılında 55 milyar 40 milyon dolar, 2021 yılında ise 74 milyar 797 milyon dolar ciro elde etti.

En yüksek ciro ticaret faaliyeti

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında faaliyete göre oluşan ciro toplamında ilk sırada ticaret; sonra sırasıyla sanayi, inşaat ve hizmet faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında ticaret faaliyeti gösteren girişimler toplam 34 milyar 646 milyon dolar ciro elde etti. Ciro toplamında ikinci sırada yer alan sanayi faaliyetinde 21 milyar 526 milyon dolar; üçüncü sırada yer alan inşaat faaliyetinde 9 milyar 807 milyon dolar ve son sıradaki hizmet faaliyetinde ise 8 milyar 818 milyon dolar ciro elde edildi. Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 790’ı hizmet, 788’i ticaret, 465’i sanayi ve 330’u ise inşaatta faaliyet gösterdi.

En etkin olduğu coğrafya Avrupa

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2021 yılında girişim sayısında %36,4, ciroda ise %30,1 pay aldı. Diğer Avrupa ülkeleri %20,6 pay ile girişim sayısında, %24,2 pay ile de ciroda ikinci sırada yer aldı. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri cirodan aldığı %18,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Girişim sayısında üçüncü sırayı payı %14,2 olan Diğer Asya ülkeleri aldı. Çalışanlar sayısında %29,1 ile en büyük paya sahip olan Diğer Avrupa ülkeleri, personel maliyetinde %27,9 ile ikinci sırada yer aldı. Personel maliyetinde en büyük payı %31,2 ile Avrupa ülkeleri aldı.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2021 yılında 207 girişim ile Almanya oldu. Almanya’da kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği ciro 2 milyar 534 milyon dolar iken bu girişimlerde çalışanlar sayısı 5 713 ve personel maliyeti 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birleşik Krallık 2021 yılında 9 milyar 612 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık’ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 105 olup bu girişimlerde çalışanlar sayısı 10 108,  personel maliyeti ise 570 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 145 girişim ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ikinci olurken, 127 girişim ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Ciroda ise 7 milyar 312 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 4 milyar 617 milyon dolar ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı.

Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri, Türkiye’de yerleşik girişimlerin kontrol ettikleri yurt dışında yerleşik girişimlere ait bilgileri içeren istatistiktir.
Kontrol: Gerektiğinde uygun yöneticileri seçerek girişimin genel politikasına karar verebilme gücü olarak tanımlanmaktadır.

Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistiklerinde faaliyet sınıflaması için 31022 sayılı (mükerrer) resmi gazetede yayımlanan İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği’nde yer alan “Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)” kullanılmıştır.

Ülke grubu sınıflaması için Avrupa Birliği’nin coğrafi sınıflama kodlarına uygun olarak üretilen ulusal coğrafi sınıflama kullanılmıştır.

Haber bültenindeki ana faaliyet grupları NACE Rev.2’ye göre aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

Sanayi: Madencilik ve taş ocakçılığı (B), imalat (C), elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (E).
Ticaret: Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetleri (G).
İnşaat: İnşaat (F).
Hizmet: Ulaştırma ve depolama (H), konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (I), bilgi ve iletişim (J), finans ve sigorta faaliyetleri (K), gayrimenkul faaliyetleri (L), mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (M), idari ve destek hizmet faaliyetleri (N), eğitim (P), insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (Q), kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri (R) ile diğer hizmet faaliyetleri (S).

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz