Hz. Meryem Hz. Muhammed ile mi Evlenecek?

2
Mehmet Gündoğdu
Latest posts by Mehmet Gündoğdu (see all)

Kisvesi ile dini temsil ettiğini lanse eden, birisi çıkmış Hz. Meryem’i Cennet’e Hz. Muhammed (s.a.s) ile evlendirerek ahiret çöpçatanlığı yapmağa kalktığı  anlaşılmaktadır. 

Ancak bu konuyu ilk defa o söylüyor değil. Birçok uydurma, zayıf rivayetlerle çöpçatanlar neyi hedefliyorlarsa cennette   Hz. Meryem’i Hz. Muhammed ile evlendirdikleri görülmektedir. Dahası da var Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kız kardeşi Gülsüm’ü de 

Hz. Muhammed ile evlendirdikleri görülmektedir.

 “Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kız kardeşi Gülsüm’ü cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebir, VIII/258). Bu ve buna benzer rivayetlerin aslı astarı olmayan uydurma bir bilgiler/haberlerdir. (bk. Mecmau’z-Zevâid, IX/218

Esasen Sahih hadis kaynaklarımızda Cennet’te Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’in (s.a.s) evleneceğine dair muteber bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Hz. Meryem’e dair Kur’an ve Sünnet’te yer alan bilgilere bakıldığında, onun övülen kadınların başında geldiği, kendisini ibadete adadığı, iffet, ismet ve takvâ gibi faziletleri kendinde toplamış bir şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır. (Âl-i İmrân 3/45; el-Enbiyâ 21/91; et-Tahrîm 66/12). 

Hz. Meryem’in tertemiz olması (Âl-i İmrân 3/42) onun “maddî ve mânevî kötülük ve günahlardan uzak olduğu” şeklinde anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, Hz. Meryem’in ahirette evlenip evlenmeyeceği veya kiminle evleneceği hususu hakkında Kur’ân-ı Kerim’de bir bilgi bulunmadığı gibi muteber hadis kaynaklarımızda da sahih bir bilgi nakledilmemiştir. 

Bu konuda ikincil kaynaklarda hadis alimleri tarafından çok zayıf ve münker olarak (metruk- makbul olmayan) nitelenen bir rivayet yer alsa da bu rivayet dini bilgi değerini haiz değildir. 

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki Mü’mine yaraşan, inanç ve ibadet hayatında herhangi bir yer tutmayan bu tür aslı astarı olmayan gereksiz haberlerin peşine düşmek yerine, Hz. Meryem’in iffet ve ibadet yönünü örnek almak ve muvahhid bir mümin olduğunu bilerek onu hayırla yad etmektir.

Kaynak: Diyanet

2 YORUMLAR

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz