MGK Bildirisi.. NATO makamlarınca başlatılan soruşturmaların sıralı sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor

0

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saat süren toplantı sonunda yazılı bir açıklama yapıldı. MGK bildirisinden bazı başlıklar şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi’nde ‘gözlem misyonu’nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep’le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir.

PKK/PYD-YPG terör örgütünün Suriye’nin demografik yapısını örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır.

Bu tür olayların NATO ittifakının temelini oluşturan ‘dayanışma ilkesinin’ zarar görmesine neden olabileceği, Norveç ve NATO makamlarınca başlatılan soruşturmaların sıralı sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği, NATO’yu kendi amaçları için araç olarak kullanmaya çalışan kesimlere müsaade edilmemesi gerektiği, gelişmelerin bu doğrultuda yakından izleneceği belirtilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin ve devletinin temsilcisi Cumhurbaşkanına yönelik bu tarz düşmanca yaklaşımların ve ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır.”

MİLLİ GÜVENLİK KURULU, 28 KASIM 2017 TARİHİNDE TOPLANMIŞTIR.

TOPLANTIDA;

1. ÜLKEMİZİN ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ GELİŞMELER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ; TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ HER BOYUTUYLA ELE ALINMIŞTIR.

FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE BAŞTA OLMAK ÜZERE, ÜLKEMİZİN MİLLÎ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ALINAN VE KURULUMUZCA ÖNERİLEN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLMÜŞ; TERÖRÜN SONLANDIRILMASI İÇİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLEN MÜCADELE, KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

2. ÖZELLİKLE YÜCE MİLLETİMİZİN OLAĞANÜSTÜ CESARET VE FEDAKÂRLIĞI İLE BAŞARISIZ KILINAN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİYLE ANAYASAL DÜZENİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’Nİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ’Nİ ORTADAN KALDIRMAYA, GÖREVLERİNİ YAPMASINI ENGELLEMEYE TEŞEBBÜS EDEN FETÖ/PDY İLE MÜCADELE HAKKINDA KURUL’A AYRINTILI BİLGİ SUNULMUŞTUR.

3. SURİYE’DEKİ İHTİLAFA SİYASİ ÇÖZÜM BULMAK, ATEŞKESİ TAHKİM ETMEK VE ÇATIŞAN TARAFLAR ARASINDA GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ASTANA TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLARIN, SÜRECE VE BARIŞI TESİS ETME GAYRETLERİNE MÜSBET KATKI SAĞLADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARININ, “İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ”NDE, “GÖZLEM MİSYONU”NU BAŞARIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ; BU GÖREVİN BATI HALEP’LE AFRİN YAKINLARINDA DA YERİNE GETİRİLMESİYLE, HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ GERÇEK MANADA SAĞLANABİLECEĞİ MÜTALAA EDİLMİŞTİR.

PKK/PYD-YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, SURİYE’NİN KADİM DEMOGRAFİK YAPISINI, ÖRTÜLÜ ETNİK TEMİZLİK YAPMAK SURETİYLE BOZMASININ VE TOPRAK EDİNME ÇABALARININ ULUSLARARASI HUKUKA VE İNSAN HAKLARINA AYKIRI OLDUĞU, BU CİHETLE DE KABUL EDİLEMEZ BULUNDUĞU; TÜRKİYE’NİN KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK MAKSADIYLA, ÖZELLİKLE HUDUT BÖLGESİNDE GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİ BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR.

4. DÖNEM İÇERİSİNDE MUHTELİF ÜLKELERE YAPILAN ZİYARETLER VE MÜNFERİT GÖRÜŞMELER İLE MEYDANA GELEN DIŞ SİYASİ HADİSELER HAKKINDA KURUL’A BİLGİ ARZ EDİLMİŞ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAŞANABİLECEK GELİŞMELERLE İLGİLİ İZLENEBİLECEK STRATEJİLER KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULMUŞTUR.

5. NORVEÇ’TE DÜZENLENEN, “TRIDENT JAVELIN 2017” İSİMLİ NATO TATBİKATI’NDA MEYDANA GELEN MENFUR HADİSE ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLEREK; BU TÜR OLAYLARIN, NATO İTTİFAKININ TEMELİNİ OLUŞTURAN “DAYANIŞMA İLKESİNİN” ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLECEĞİ, NORVEÇ VE NATO MAKAMLARINCA BAŞLATILAN SORUŞTURMALARIN SIRALI SORUMLULARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMESİNİN BEKLENDİĞİ, NATO’YU KENDİ AMAÇLARI İÇİN ARAÇ OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞAN KESİMLERE MÜSAADE EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ, GELİŞMELERİN BU DOĞRULTUDA YAKINDAN İZLENECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE TÜRK MİLLETİ’NİN VE DEVLETİNİN TEMSİLCİSİ CUMHURBAŞKANI’NA YÖNELİK BU TARZ DÜŞMANCA YAKLAŞIMLARIN VE İFADELERİN HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEYECEĞİ, BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR.

6. ARAKANLI MÜSLÜMANLARA İNSANİ YARDIM YAPILABİLMESİ VE EVLERİNE–YURTLARINA DÖNEBİLMELERİ İÇİN ULUSLARARASI KAMUOYUNA YAPILAN ÇAĞRI TEKRARLANARAK, BU KONUDA SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELERİN YAKINDAN İZLENDİĞİ, ÜLKEMİZİN BİR İNSANLIK SINAVI HÂLİNE GELEN BU DRAMA SON VERİLMESİ HUSUSUNDA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNULUR.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz