Nesin Vakfının arazisine el konulmasını İçişleri Bakanına sordu..

0

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Nesin Vakfının arazisine kamulaştırma adı altında el konulmasını ve vakfa yönelik baskıları Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Kaya, şunları ifade etti:

Nesin Vakfı, eğitim olanaklarından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulmuştur.

Nesin Vakfı; devlet okullarında okuyan çocukları, okul sonrası etütlerle destekleyen, yoksul çocuklara burs veren, tatil günleri ve hafta sonları çocukların tiyatrodan sinemaya, spordan müziğe, kültürel faaliyetlerden doğa gezilerine, tarımdan marangozluğa, aşçılığa kadar değişik aktivitelerle bilgi ve becerilerini geliştirmeye destek sunan bir vakıftır.

Vakıf bu kapsamdaki faaliyetlerini sürdürürken, İsmailağa Cemaatine bağlı bir vakıf tarafından, kendilerine düşmanca tavırlar sergilenmeye başlanmış, izinsiz bir şekilde çocukların videosu çekilmiş, üstlerine köpek salınmış, fiziksel ve sözlü tacize maruz kalmıştır. Akabinde bu yapılar tarafından Çatalca’da Nesin vakfı aleyhine sistematik karalama kampanyaları başlatılmıştır.

Çok geçmeden, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü “izinsiz bağış kampanyası” yapıldığı gerekçesiyle Vakf’a müfettiş yollayarak teftişe gitmişlerdir. Yapılan incelemelerin sonucunda müfettişler vakıfta herhangi bir suistimal olmadığı yönünde rapor hazırlamıştır.

Ancak Çatalca Kaymakamlığı tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde verilen kararda, “izinsiz yardım toplandığı” iddiasıyla ve “2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 7’nci maddesine muhalefet edildiği” gerekçesiyle Nesin Vakfı’nın Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndaki hesapları bloke edilmiştir. Kaymakamlık, 27 Aralık 2022 tarihinde ise vakfın kira ve telif gelirlerinin de yattığı banka hesaplarında bulunan 1 milyon 970 bin TL’yi Hazine’ye aktararak hesaplardaki blokeyi kaldırmaya karar vermiştir. Söz konusu baskılar nedeniyle vakıf birçok projeyi askıya almak zorunda kalmış, vakıfta çalışan emekçilerin maaşlarını bile ödeyemez duruma gelmiştir. Oysaki kuruluşundan bu yana vakıf yönetimi tarafından vakfın gelir ve gider hesapları, düzenli ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Şimdi de vakfın Çatalca Gökçeali Mahallesi’ndeki 7 bin 955 metrekarelik arazisinin mülkiyeti, benzer gerekçelerle kamulaştırılmak istenmektedir.

Anayasanın 13. ve 35. maddeleri, mülkiyet hakkının kamu yararı gözetilerek Anayasaya uygun olarak yasayla sınırlanabileceğini düzenlemiştir. Anayasanın 46. Maddesinde Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan malları yasada gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkili kılınmıştır. Bu itibarla bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile el değiştirmesi; kamu yararının karşılanması zorunluluğunun, özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır. Ancak vakfın Çatalca Gökçeali Mahallesi’ndeki 7 bin 955 metrekarelik arazisinin mülkiyetinin kamulaştırılması böyle bir özelliğe sahip değildir.

İlgili teftiş kurulunun vakfa yönelik “suistilmal yoktur” raporuna rağmen, böylesine ağır cezaların uygulanması kamuoyunda, iktidarın kendinden olmayan farklı düşünce topluluklarına olan tahammülsüzlüğü olarak değerlendirilmiş ve kamuoyunu vicdanını derinden yaralamıştır. 

Bu bağlamda;

  1. Nesin Vakfının kira ve telif gelirlerinin de yattığı banka hesaplarına el konulup hazineye aktarılmasının yasal dayanağı nedir? “İzinsiz yardım topladığı” gibi bir iddiayla vakfın tüm gelirine el konulup hazineye aktarılması hukuki midir?
  2. Vakfa teftişe giden müfettişlerin suistimal yoktur raporuna rağmen, bu denli ölçüsüz ve ağır cezaların verilmesinin ahlaki, vicdani özellikle de siyasi gerekçesi nedir?
  3. İlgili yasalara göre kurulmuş vakıfların kuruluş tüzükleri içerisinde faaliyetlerini sürdürebilmek için bağış kabul etme haklarının olduğundan haberdar mısınız?
  4. Yoksul çocuklara eğitimden kültür, sanata ve spor faaliyetlerine kadar birçok imkân ve destek sunan Nesin vakfının arazisinin kamulaştırılma sürecinde, Anayasanın 146.maddesine göre ne gibi bir kamu yararı gözetilmektedir?
  5. Vakıf arazisinin, “izinsiz toplanan yardım paralarıyla alındığı” gibi bir iddiaya dayanarak Anayasanın 146.maddesindeki şartları taşımadan kamulaştırılmak istenmesi, Anayasanın 135.maddesinde yer alan mülkiyet hakkının ihlali değil midir?
  6. Vakıf üzerinde artan bu baskıların iktidarınıza yakınlığı ile bilinen İsmailağa Cemaatine bağlı Rabıta vakfının, Nesin Vakfını uzun süredir hedef göstermesiyle bir ilgisi var mıdır?
  7. Nesin Vakfının, gerekli yasal şartları oluşturmadan kamulaştırma yoluyla el konulmak istenen arazisinin yanında, Rabıta vakfının arazisi olduğu doğru mudur?
  8. Nesin vakfına verilen bu ölçüsüz cezaların ülke tarihinde başka bir örneği var mıdır?
  9. İsimleri ile birlikte illere ve yıllara göre son 10 yılda, izinsiz yardım topladığı gerekçesiyle hesaplarına el konulan, taşınmazı kamulaştırılan vakıf sayısı nedir?

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz