Regaib Kandili

0
Mehmet Gündoğdu
Latest posts by Mehmet Gündoğdu (see all)

Regâib;   raġіbe/رغب    Fiilinden türemiş çoğul bir isimdir. “Rağbet edilen şey, hediye, bol ve değerli bağış”manasına gelir.  

Arabî aylardan yedincisi, Receb’in ilk cuma gecesi Müslüman toplumların dinî kültüründe Regaib kandili olarak kutlanır.

İslâm âlimlerinin bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın bidat olduğunu iddia etmişlerdir.

Hadis âlimlerince, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu belirtilmiştir. 

İbnü’l-Cevzî, Regaib orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir (el-Mevżûʿât, II, 47).

Ancak bir kısım âlimler ise; genel anlamda fazileti (haram aylardan biri olması hasebiyle) âyet ve hadislerde belirtilen Receb ayının bir gecesi olması, dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiîn sözleri (Tirmizî, “Ṣalât”, 204; İbn Mâce, “İḳāmetü’s-ṣalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu naklederek;

Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir. Bizde bu görüşü tercih ediyoruz.

İbnü’s-Salâh ve Ali el-Kārî gibi âlimler, Regâib gecesini vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüşlerdir.

Regâib kandilini nasıl ihya etmeliyiz? 

Birçok Müslümanın bu geceye değer vererek ihya etmeye gayret göstermelerine katılarak;

Biz de bu geceyi, İslam’ın ibadet ve sosyal ahlak ilkeleri açısından değerlendirerek ihya edebiliriz.

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, bu geceye mahsus bir ibadet yoktur.

Ancak bu gecenin üç aylar manevi mevsiminin ilk kandili ve Ramazan ayının ilk habercisi olması nedeni ile, önce tevbe istiğfar etmeliyiz.

Recep ayına tevbe ayı, Regâib gecesine de tevbe istiğfar gecesi denilmiştir.

Hiçbir şey boşalmadan dolmaz, temizlenmeden konmaz. Onun için tevbe istiğfar çok önemlidir.

Varsa kaza namazlarımızı kılabiliriz.

Perşembe günü oruç tutarak Regâib kandilini ve üç ayları karşılayabiliriz.

Ayrıca bu gecede başta Kur’an okuyabilir, bol bol evrad-ı ezkar ve dua yapabiliriz.

Ölmüşlerimizi ve geçmişlerimizi unutmayarak, onlara bir buket çiçek mesabesinde, Kur’an okuyarak, hayır ve hasenat yaparak dualarla hediyeler takdim edebiliriz.

 Özellikle şehit yakınlarını, öksüzleri, yetimleri, fakir ve yoksulları sevindirmeliyiz.

Başta anne-babamız olmak üzere yakınlarımızı, akrabalarımızı ziyaret ederek, hiç olmazsa telefonla hal ve hatırlarını soralım. Gönüllerini hoş ederek, sıla-yı rahim yapmalıyız.

Regâib kandilinizi ve üç aylarınızı tebrik eder, hakkımızda, devletimiz, milletimiz hakkında ve de Âlem-i İslam hakkında hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz ederiz.

Kaynak: T.D.V İslam Ansiklopedisi “Regâib Gecesi” mad.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz