Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi..

0

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edildiği karar, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları kapsıyor. Söz konusu usul ve esasların uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İnternet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmeyecek. Kişisel, elektronik ticaret ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar da kapsam dışında olacak.

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişilerin Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliğini kazanmış olması, gerçek kişi olarak belirlenen temsilci veya temsilcilerin Türk vatandaşı olması zorunlu kılındı.

Temsilciler, ilgili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesini, kişiler tarafından ilgili Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını, raporlama, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükler ile kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Kanunun ilgili maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap verecek. Sosyal ağ sağlayıcı, başvurulara en geç 48 saat içinde olumlu ya da gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz cevap verecek. Türkçe yapılan başvurular Türkçe cevaplandırılacak.

Kullanıcı verileri Türkiye’de barındırılacak

Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle Kuruma bildirecek.

Yurt içi veya dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak. Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten sonraki 3 ay içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması hakkında vereceği kararında, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilecek.

Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılacak.

5 milyon lira ceza

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 5 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz