Toplam kalite yönetimi nedir?

0
Rabia Güner

Hepimizin gündemi takip ettiği gazeteler ya da siteler vardır. Haber ihtiyacımızı gideren, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri öğrendiğimiz bu gazeterler de birer işletmedir. Biz bunları genel anlamıyla basın işletmeleri olarak adlandırırız. Basın işletmeleri de diğer işletmeler de olduğu gibi bazı temel özelliklere sahiptir ama bazı özellikler yönünden de farklılık göstermektedir. Örneğin süreklilik olgusu basın işletmelerinde diğer işletmelere kıyasla daha dikkat ve titizlik gerektiren bir özelliktir.

Basın işletmelerini üretim süreciyle birlikte ele aldığımızda da süreklilik olgusuyla birlikte hız faktörü öne çıkmaktadır. Her dersten aşina olduğumuz gibi basın işletmeleri yoğun rekabetin içinde, zamanla yarışır ve hızlı hareket ederler. Bu hız pazarlama sürecinde olduğu kadar üretim sürecinde de önemlidir. Bir günlük bir kesinti bile işletmeye ciddi müşteri kaybı ve finansal zararlar verecektir. Basın işletmeleri üzerinden bahsettiğimiz bu ürün dayanıksız bir üründür. Bu ürün hayata geçirilirken de bütüncül düşünmeyi gerektirir. Eldeki ürün en iyisi midir sorusuna verilecek cevap her zaman hayır olacaktır çünkü daha iyisi, daha kalitelisi, beklentilere/ihtiyaçlara/isteklere daha çok cevap veren bir ürünü üretmek mümkündür.

Basın işletmelerinde üretim sürecini daha da özelleştirecek olursak işletme dersinden de bildiğimiz bazı kavramlara değinmemiz gerekir. Öncelikle iş bölümü ve uzmanlaşma konusunu ele alalım. İşletmelerde üretim sürecinde uzmanlaşma hem makineler hem de insanlar yönünden düşünülmeli ve bu noktada da devreye iş bölümünün girmesi gerektiğini fark etmelidir çünkü takdir edilmelidir ki tüm işi bir ya da birkaç kişinin vücuda getirmesi son derece zordur. Bu açıdan da katılımcılık ve yetki devrine sıcak bakılması gerekir. Bir diğer konu çeşitlendirme konusudur. Basın işletmeleri de elbette yaşamlarına tek bir ürünle devam etmemeli, bu konuya çeşitlilik getirmelidir. Gazeteye kadın eki getirmek örnek olarak verilebilir. Değişen ve gelişen dünyada aynı çizgiyi takip etmek geride kalmaya sebebiyet verebilir. Bir diğer konu genişleme konusudur. Az önce çeşitlendirme konusunda vücuda gelecek ek bir örnekten bahsettik. Bu ürün işletmeleri eldeki tüm kaynakların genişlemesine götürecektir. Daralma ise yine örnekteki kadın ekinden yola çıkacak olursak, işletme için istenilen beklentiyi yaratamadı diyelim. Öyleyse işletmenin yapacağı en mantıklı hamle bunu geri çekerek en son geldiği noktadan daralmaya gitmesi olacaktır. Bir diğer konu tümleştirme konusudur. Bir basın işletmesi tek başına var olan bir işletme değildir. Bunu da kendi çıkarına yönlendirebilir. İşletme bir bütün olarak tüm süreci aktif kılıp kılamadığını kendine sormalı ve gerekirse kurum dışı işletmelerden bu konuda destek almalıdır. Bir diğer konu standartlaştırma konusudur. Bir gazete ürettiğinizde herkesin aşina olduğu belli başlı şeyler mevcuttur. Örneğin gazetenin logosu her gün değişmez. Bu da ürünlerde belli birtakım şeylerin standart olduğunun bir işaretidir. Tüm bu bahsettiğimiz süreçler de bize kalitenin kapılarını açan bir anahtar rolü oynamaktadır.

Peki, bir işletme için kalite neden önemlidir?

Bunun cevabı basit: Ayakta kalabilmesi için. Öyleyse kalitenin iyi yönetilmesi ve toplam kalitenin işletmenin tüm bünyesinde harekete geçirilmesi gerekir. Peki işletmeler bunun için ne yapmalı? Kendimizi işletmenin sahibi olduğumuzu ve çalışanlarımızla bu konuyu masaya yatırdığımızı düşünelim. Soracağımız ilk soru şu olacaktır: Elimizde ne var? İşte bu noktada da devreye üretim faktörleri giriyor. Burada neyi sorgulamamız gerektiğini tek tek ele alalım. Öncelikle hammadde faktörü konusundan başlayalım. Elimizdeki işlenmemiş hammadeyi kalite elde etmek istiyorsak en başından titizlikle işlememiz gerekir. Bir diğeri işgücü faktörüdür. İşletme bünyesinde hem vasıflı hem de vasıfsız işgücü bulundurmaktadır. Vasıflı işgücü üretimi meydana getirirken, vasıfsız işgücü de daha çok yardımcı konumundadır. Kalite açısından baktığımızda da hammadde de olduğu gibi dikkatle, bu bilinç ve farkındalıkla hareket edilmelidir. Bir diğer faktör sermayedir. Sermayenin kullanımı, değerlendirilmesi, daha çok kar elde edilmesi için de bu konuda eldeki bilgilerin ve kalite için elde edilmesi gereken bilgilerin iyi analiz edilmesi gerekir çünkü en başta elimizde olan sermaye ilerleyen süreçlerde yetersiz kalabilir. Bir diğer faktör teknolojidir. İşletme yine kendine bu noktada yeterli teknik güce sahip miyim diye sorular sorarak kendini kalite konusunda geliştirmelidir. Son olarak tüm bunları da içine alan bilgi faktörü vardır. Bilgi doğru yönetilsin ki, toplam kalite yönetimi doğru yönetilebilsin. Bu bilgiler nasıl elde edilebilir? Basın işletmelerinde staj yapan bir öğrenci bir muhabirden bilgi edinecektir. Bir basın işletmesi, başka basın işletmelerinden bilgi elde edecektir. Bir gazeteci başka bir meslektaşından bilgi elde edecektir ya da gözlemleri neticesinde birtakım bilgilere kendi çabalarıyla ulaşabilecektir, diye örnek verebiliriz.  

Tüm bunlar işletmeye ne kazandıracaktır?

Öncelikle işletme okuyucu kitlesini elinde tutabilir, potansiyel okuyucuları kazanabilir, kar elde edebilir, pazarda daha geniş yer bulabilir. Bu noktada da müşteri odaklı olmanın önemli bir yer tuttuğu gözler önündedir. İşletme eğer içsel pazarlama anlayışını benimserse, yani dışarıya açılmadan önce kendi çalışanına öncelik verir ve personelini aynı zaman da bir okuyucu olarak görürse kaliteli sonuçlar elde edecektir.

Bunların yanı sıra işletme kendisini sürekli eğitirse ve her an eğitim, her an gelişim derse, çalışan herkesi sürece dahil ederse, kaliteyi yakalamak için bütüncül düşünür ve sonuçları değil, süreçleri takip ederse toplam kaliteyi yönetip arttırabilecektir. Eğer iletişimi de doğru bir şekilde gerçekleştirir ve hem kurum içi hem kurum dışına kulak verirse, işte o işletme çıkar gruplarına en iyi yanıt veren işletmelerden biri olacaktır. O zaman bir işletmenin toplam kalite için yukarıda ele aldığımız konuları derleyecek olursak müşteri odaklılık (iç müşteri/dış müşteri), katılım ve yetki devrine sıcak bakan bir liderlik anlayışı, sürekli eğitim ve gelişme, takım çalışması/dayanışması çok önemlidir. Bunun işletmeye kazandıracağı en önemli şeylerden biri hata payını her zaman minumum tutabilmesi gibi faydalar sağlayacak olmasıdır. Demek ki bir işletmenin ayakta kalabilmesi, müşterilerin talep/istek/beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmesi bunu da en uygun fiyatla en kısa sürede yapabilmesi için toplam kalite felsefesini benimsemelidir. Benimsediği bu anlayışı ise tüm birimlerde ve tüm çalışanların katılımı ile birlikte sağlamalıdır. TKY, işletmeyi ileriye taşıyacak, sert rekabet ortamında ayakta kalmasını sağlayacak olağanüstü bir anlayıştır. İşletmeler için yaşam felsefesi olarak belirlenir ve uygulanırsa işletmeler için ‘’en’’leri sağlayan bir işlev görecektir.

KAYNAKÇA

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55675

https://www.occons.com/index.php/makaleler/30-kalite-yonetimi/166-toplam-kalite-yoenetiminin-isletmeler-icin-oenemi#:~:text=M%C3%BC%C5%9Fteri%20taleplerine%20cevap%20verebilmek%2C%20toplumun,kalite%20anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirmek%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20olacakt%C4%B1r.

http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/toplam-kalite-felsefesi/akdogan-toplam-kalite.htm

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz