Vatandaşlar yapılandırılan borçlarını 48 taksitte ödeyebilecek..

0

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borç yapılandırma paketinin detayları konusunda bilgi verdi.

Konunun en kısa sürede meclisin gündemine geleceğini aktaran Nebati, “Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak. Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile il özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz.” diye konuştu.

Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun süresinde ödenememiş borçların cezalarını kaldırılarak ödenmesini getirdiklerini ifade eden Bakan Nebati, şöyle devam etti:

“Şunu da belirtmem gerekir ki bu güne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz. Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var o da 2022 yılı için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama almadık.”

“Vatandaşlar borçları 48 taksitte ödeyebilecek”

Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı da getirdiklerini ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

“Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır. Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Ödeme süresini uzun tuttuk ancak daha kısa sürede ödemek isteyenlere de ayrıca avantajlar getiriyoruz. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90’ından da vazgeçiyoruz. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.”

Nebati, 2 bin lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşların bu borçlarını tasfiye edecek ortamı daha önce hazırladıklarını, şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçlarını silineceğini aktardı.

31 Aralık 2022’den önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçların silineceğini ve alacaktan vazgeçileceğini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

“Böylece bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır. Gelelim teklifte yer alan diğer bazı düzenlemelere. Gelir Vergisi Kanunu’nunda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.”

TOKİ tarafından konut ve konutla birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istisnası getirdiklerini bildiren Nebati, böylece özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlandığını aktardı.

Nebati, ortaklığın giderilmesi davaları yoluyla gayrimenkul satışlarında alınan asgari maktu harcın toplamının belli bir tutarla sınırlandırıldığını ifade etti.

“Turizm sektöründe çalışan personelin tüm yıl çalışabilmesi yeni bir destek sistemi düzenliyoruz”

Turizmi teşvik amacıyla, turizm tesislerinin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteği sağlayacaklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti:

“Turizmin 12 aya ve ülke çapına yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda turizm sektöründe çalışan personelin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenliyoruz. Yıl boyunca faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamındaki ve bu program kriterlerinden üçüncü aşama sertifikasına sahip konaklama tesisi iş yerlerinde çalışan sigortalılar için kış veya yaz turizmi kapsamında belirlediğimiz aylarda prim desteği vereceğiz. Bu destek kapsamında prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçmemek şartıyla, bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını hazinece karşılayacağız. AR-GE tasarım ve destek personelinin merkez ve bölge dışı çalışma sürelerinin yüzde 100’e çıkarılmasına imkan veriyoruz. Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlıyoruz. İştirak hissesi ve pay alımı dolayısıyla yapılan finansman giderlerinin, devir sonrası devir alan kurum tarafından gider yazılabilmesi imkanını getiriyoruz. Öte yandan eşdeğer eşya ve yeniden kullanılabilir parçaların sigorta sektöründe kullanılabilmesinin de yolunu açıyoruz. Tüm bu kapsamlı ve milletimizin menfaatlerini gözeten düzenlemelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Tarihi kongre tam 100 sene sonra aynı yerinde düzenleyecek”

Bakan Nebati, son 20 yılda, hem İzmir hem de ülkemizin dört bir köşesi adeta bir kalkınma seferberliği yaşandığını, şehir hastaneleri, yerli ve milli otomobil, mega altyapı projeleri, sayısı 200’ü aşan üniversiteler, imrenilecek boyutlara ulaşan savunma sanayi ve sayısız diğer kazanımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elde edilen kazanımlar olduğunu aktardı.

Türkiye’nin kendisine has ihtiyaç ve koşullarını gözeterek iktisadi zaferler kazanmak için Türkiye Ekonomi Modelini uyguladıklarını belirten Nebati, birinci İzmir İktisat Kongresi’nin bundan tam 100 sene evvel Cumhuriyetin henüz kuruluş aşamasındayken İzmir’de gerçekleştiğini, o dönemki iktisat politikaları ana hatlarının bu kongrede belirlendiğini anımsattı.

Şimdi Türkiye Yüzyılı’na doğru ilerledikleri bu dönemde, aynı ruh ve aynı heyecanla, yine İzmir’de geniş katılımlı bir İktisat Kongresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayeleri ve teşrifleriyle tarihi kongreden tam 100 sene sonra tekrar aynı yerinde düzenleyeceklerini vurgulayan Nebati, “Esasen bu kongre, mevcut tüm küresel çalkantılara ve risklere rağmen, ülkemizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek, insanımızın refahını her geçen gün daha da artırmak için aynı inanç ve iradeyle çalıştığımızın dosta düşmana açık bir ilanı niteliğindedir.” dedi.

Nebati, kongrenin 17 Şubat-4 Mart 2023 tarihlerinde aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalınarak inşa edilen binada gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz